-  Đăng Nhập
::..Đứng tại trang: Menu doc » Thu vien dien tu » Giao an dien tu
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 
Liên Kết
 
Bộ GD&ĐT
 
 Sở GD&ĐT

 Thư viện đề kiểm tra

 Lịch sử Việt Nam

 Báo mực tím

 Báo hoa học trò


 
 
Giáo án điện tử
Tìm kiếm
Tính chất của oxi hóa 8
Thumbnail
Tính chất oxi hóa học 8

Kích thước 4516 K
Tải về 22
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:16
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (1)  Tải về

Lập PTHH hóa 8
Thumbnail
Lập PTHH môn hóa 8

Kích thước 2862 K
Tải về 14
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:16
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (0)  Tải về

Bài Ô nhiễm môi trường sinh 9
Thumbnail
Bài Ô nhiễm môi trường sinh 9

Kích thước 5410 K
Tải về 8
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:16
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (0)  Tải về

Bài axit cacbonic - muối cacbonat
Thumbnail
Bài axit cacbonic và muối cacbonat

Kích thước 5539 K
Tải về 24
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:16
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (0)  Tải về

Bài 45 axit axetic
Thumbnail
Bài 45 axit axetic

Kích thước 1264 K
Tải về 17
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:15
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (0)  Tải về

Tiết 3 Cacbon hóa 9
Thumbnail
Tiết 33 Cacbon

Kích thước 386 K
Tải về 8
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:15
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (0)  Tải về

Bài 17 Dãy hoạt động HHKL hóa 9
Thumbnail
Bài 17 Dãy HDHHKL hóa 9

Kích thước 2300 K
Tải về 12
Ngày Sáu 11/01/2013 @ 02:14
Tác giả Nguyễn Sơn
Email nguyenkimson1819
RATING:   Những bình luận (1)  Tải về

< Trước  1 của 1  Kế >
  
TRƯỜNG THCS THẠNH PHÚ
Địa chỉ: Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Phone: 061. 3865017